Search Result


Books Searching for ""


Bibli 200906106  ISBN7807150777
Call Number 306.095 1 Wei ,o - Koleksi di Lt.2
Title 1793 : yingguo shituan huajia bi xia de qianlong shengshi : zhongguoren de fushi he xisu tujian.
Author Weilian Yalisanda 
Edition 1st Edition  
Publisher Zhejiang Guji Chubanshe   Year 2006 
Supplement  
CourseE0872 , 
Total Kijang   1 Tandon* 1 Available 0 Restricted 0 Reference 0
Locate Shelf            
      (0)

1

BINUSIAN LOGIN

How to login? click here.

 
 

LiCallSLibrary Calls Services

Anggrek(021)53696941 ext 1165
Alam Sutera(021)53696941 ext 7034
Bandung(024)20568888 ext 7823
Bekasi(021)29285598 ext 7942
FX(021)720-2222 ext 7970
JWC(021)720-2222 ext 3404
Kijang(021)532-7630 ext 2621
Malang(0341)303-6969 ext 7874

OReSOnline Reference Services

Anggrek YM
Alam Sutera YM
JWC YM
FX YM
Kijang YM

Search Our Collections 

Find Us On

 
rss

Asean News